קורסים בנושא תעשייה וייצור

קריאת שרטוטים טכניים בתעשייה ומדידות
קריאת שרטוטים טכניים בתעשייה
כיול כלי מדידה מכנים ופיסיקליים
תכנות למכונות CNC (כרסום וחריטה)
עקרונות 
עיבוד שבבי
צביעה, ציפוי וגימור פני שטח
רשימה מלאה של כל הקורסים וימי העיון