הכרת דרישות מערכת ניהול בטיחות וגיהות בתעסוקה ת"י 45001 ISO
דף הבית > איכות > הכרת דרישות מערכת ניהול בטיחות וגיהות בתעסוקה ת"י 45001 ISO
116 (002).jpg
red reword.jpg
45001 ISO
45001 ISO
מטרות הקורס
הלימודים בקורס נועדו לחשוף את התלמידים לדרישות ת"י
ISO 45001:2018 ולהבין אותן לעומק, לתרום לשיפור וייעול ניהול מערכת הבטיחות והגיהות בארגון.
קהל יעד
  • מנהלי ארגונים המבקשים/נדרשים לעמוד בתקן ומעוניינים להגן על כוח העבודה של הארגון תוך מיקוד בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית
  • יועצי איכות, מהנדסי איכות ועובדים המיועדים להשתתף בביצוע המבדקים במסגרת הארגון
  • אנשי בטיחות
נושאי לימוד
  • מונחים והגדרות
  • סקירת דרישות ת"י ISO 45001:2018 למערכת ניהול בטיחות וגיהות תעסוקתית ומשמעותן
  • ההבדלים מול ת"י ISO 18001:2007
  • הבדלים והמשמעות בין גורם סיכון ומפגע
  • הבנת דרישות והמשמעות בביצוע סקר סיכונים
  • הבנת דרישות להכנת נוהל ניהול שינויים
עלות
397 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ
_____
מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל סיבה שהיא

* הקורסים וימי עיון יתקיימו תחת ההנחיות והמגבלות של משרד הבריאות והתו הסגול ובהתאם גם צפויים להיות שינויים בלי הודעה מוקדמת.

קורסים נוספים שאולי יעניינו אותך
ניהול איכות ומבדקים פנימיים
Fotolia_175127225_Subscription_Monthly_M
עורכי מבדקים פנימיים לת"י
ISO 14001+45001
ISO 9001:20015
Fotolia_39532800_Subscription_Monthly_M.