הכרת דרישות מערכת ניהול בטיחות וגיהות בתעסוקה ת"י 45001 ISO
דף הבית > איכות > הכרת דרישות מערכת ניהול בטיחות וגיהות בתעסוקה ת"י 45001 ISO
116 (002).jpg
red reword.jpg
45001 ISO
45001 ISO
מטרות הקורס
הלימודים בקורס נועדו לחשוף את התלמידים לדרישות ת"י
ISO 45001:2018 ולהבין אותן לעומק, לתרום לשיפור וייעול ניהול מערכת הבטיחות והגיהות בארגון.
קהל יעד
  • מנהלי ארגונים המבקשים/נדרשים לעמוד בתקן ומעוניינים להגן על כוח העבודה של הארגון תוך מיקוד בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית
  • יועצי איכות, מהנדסי איכות ועובדים המיועדים להשתתף בביצוע המבדקים במסגרת הארגון
  • אנשי בטיחות
נושאי לימוד
  • מונחים והגדרות
  • סקירת דרישות ת"י ISO 45001:2018 למערכת ניהול בטיחות וגיהות תעסוקתית ומשמעותן
  • ההבדלים מול ת"י ISO 18001:2007
  • הבדלים והמשמעות בין גורם סיכון ומפגע
  • הבנת דרישות והמשמעות בביצוע סקר סיכונים
  • הבנת דרישות להכנת נוהל ניהול שינויים
עלות
397 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ
_____
מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל סיבה שהיא

* הקורסים וימי עיון יתקיימו תחת ההנחיות והמגבלות של משרד הבריאות והתו הסגול ובהתאם גם צפויים להיות שינויים בלי הודעה מוקדמת.

קורסים נוספים שאולי יעניינו אותך
ניהול איכות ומבדקים פנימיים
עורכי מבדקים פנימיים לת"י
ISO 14001+45001
ISO 9001:20015