זום.png
ראשון לציון
מכללת מומנתקן
רחוב אליעזר מזל 3
טל' 03-9625552
college@momenteken.com
pin blue.png
מועדי פתיחה לקורסים
וימי כשירות לממוני בטיחות 2022

ניהול בטיחות בית ספרי ודרישות בתכנון חצר מוס"ח

08.06.22

יום עיון עורך.jpg

מוכר כיום כשירות לעורך מבדקים מוס"ח

יום ד' | 09:00-15:00 | כיתה

בדיקת אירועי תאונות עבודה

09.06.22

קורס.jpg

מוכר כ-3 ימי כשירות לממוני בטיחות

יום ה' | 20:15-16:30 | כיתה

ממונה בטיחות אש

יוני-2022

קורס.jpg

מוכר כ-5 ימי כשירות לממוני בטיחות

פעם בשבוע| 15:45-08:30 | כיתה

נאמן בטיחות

יוני-2022

קורס.jpg

3 מפגשים 

פעם בשבוע| 15:45-08:30 | כיתה

ניהול סיכונים בתהליך בדיקת מוס"ח ובטיחות בעבודת בניה ושיפוצים במוסדות חינוך וקרבתן

03.08.22

יום עיון עורך.jpg

מוכר כיום כשירות לעורך מבדקים מוס"ח

יום ד' | 14:00-20:00 | כיתה

בטיחות במעבדות בב"ס ובתי מלאכה ובטיחות בבחירת ותחזוקת מתקני משחק במוס"ח

14.09.22

יום עיון עורך.jpg

מוכר כיום כשירות לעורך מבדקים מוס"ח

יום ד' | 14:00-20:00 | כיתה