חיפה
בית יוזמות
רחוב בונה אליעזר 11
ראשון לציון
מכללת מומנתקן
רחוב אליעזר מזל 3
באר שבע
מכללת אתגר
רחוב המשחררים 7
בוקר
8:30-15:30
ערב
15:45-21:00
מועדי פתיחה לקורסים וימי עיון
arrow&v

הערכת סיכונים במבדקי בטיחות במוסדות חינוך

ימי רביעי

בוקר

ראשל"צ

מוכר כיום כשירות לעורכי מבדקים מוס"ח

 |       |

נאמני בטיחות

ימי חמישי

בוקר

ראשל"צ

 |       |

ממונה בטיחות אש

ימי ראשון

בוקר

ראשל"צ

מוכר כימי כשירות לממוני בטיחות

 |       |

בטיחות מערכות וציוד חשמלי במוסדות חינוך

ימי רביעי

בוקר

באר-שבע

מוכר כיום כשירות לעורכי מבדקים מוס"ח

 |       |

היבטי בטיחות בארגונומיה

ימי רביעי

בוקר

ראשל"צ

מוכר כימי כשירות לממוני בטיחות

 |       |

תחזוקת מערכות גילוי וכיבוי אש

ימי רביעי

בוקר

חיפה

מוכר כימי כשירות לממוני בטיחות

 |       |

אחראי רעלים

ימי חמישי

בוקר

ראשל"צ

מוכר כימי כשירות לממוני בטיחות

 |       |

השתלמות בחומרים מסוכנים

ימי חמישי

בוקר

ראשל"צ

מוכר כימי כשירות לממוני בטיחות

 |       |

אחריות משפטית בבטיחות

ימי שני

בוקר

ראשל"צ

מוכר כימי כשירות לממוני בטיחות

 |       |

השתלמות בארגונומיה

ימי שלישי

בוקר

ראשל"צ

מוכר כימי כשירות לממוני בטיחות

 |       |

בטיחות בעבודה עם אביזרי ואמצעי הרמה

ימי רביעי

בוקר

באר-שבע

מוכר כימי כשירות לממוני בטיחות

 |       |

בטיחות בבחירת ותחזוקת מתקני משחק וספורט במוסח

ימי רביעי

בוקר

חיפה

מוכר כיום כשירות לעורכי מבדקים מוס"ח

 |       |

מערכות גילוי אש ומערכות מתזים

ימי רביעי

בוקר

ראשל"צ

מוכר כימי כשירות לממוני בטיחות

 |       |

בטיחות חשמל

ימי שני

בוקר

ראשל"צ

מוכר כימי כשירות לממוני בטיחות

 |       |

בטיחות בעבודת בניה ושיפוצים במוסדות חינוך ובקרבתם

ימי רביעי

בוקר

באר-שבע

מוכר כיום כשירות לעורכי מבדקים מוס"ח

 |       |

עוזרי בטיחות באתרי בנייה

ימי חמישי

בוקר

ראשל"צ

 |       |

בטיחות בבחירת ותחזוקת מתקני משחק וספורט במוסח

ימי רביעי

בוקר

ראשל"צ

מוכר כיום כשירות לעורכי מבדקים מוס"ח

 |       |

הדרכה טובה

ימי ראשון

בוקר

ראשל"צ

מוכר כימי כשירות לממוני בטיחות

 |       |

בטיחות בעבודה עם כלים
מטלטלים חשמליים ומערכות חשמליות

ימי שני

בוקר

ראשל"צ

מוכר כימי כשירות לממוני בטיחות

 |       |

נאמני בטיחות

ימי חמישי

בוקר

ראשל"צ

 |       |

בדיקת אירועי תאונות עבודה

ימי ראשון

בוקר

ראשל"צ

מוכר כימי כשירות לממוני בטיחות

 |       |

מיומנויות ניהול לממונים על הבטיחות

ימי שני

בוקר

ראשל"צ

מוכר כימי כשירות לממוני בטיחות

 |       |

בטיחות במעבדות בבתי ספר ובתי מלאכה

ימי רביעי

בוקר

ראשל"צ

מוכר כיום כשירות לעורכי מבדקים מוס"ח

 |       |

בטיחות בעבודה עם קרינה מיננת ובלתי מיננת

ימי רביעי

בוקר

ראשל"צ

מוכר כימי כשירות לממוני בטיחות

 |       |

עוזרי בטיחות באתרי בנייה

ימי שלישי

בוקר

ראשל"צ

 |       |

תחזוקת מערכות גילוי וכיבוי אש

ימי רביעי

בוקר

באר-שבע

מוכר כימי כשירות לממוני בטיחות

 |       |

בטיחות אש במוס"ח

ימי רביעי

בוקר

חיפה

מוכר כיום כשירות לעורכי מבדקים מוס"ח

 |       |

בטיחות בעבודה עם אביזרי ואמצעי הרמה

ימי רביעי

בוקר

ראשל"צ

מוכר כימי כשירות לממוני בטיחות

 |       |

בטיחות בעבודה עם קרינה מיננת ובלתי מיננת

ימי רביעי

בוקר

חיפה

מוכר כימי כשירות לממוני בטיחות

 |       |

בטיחות מערכות וציוד חשמלי במוסדות חינוך

ימי רביעי

בוקר

ראשל"צ

מוכר כיום כשירות לעורכי מבדקים מוס"ח

 |       |

חקירת שריפות שמקורן בכשל חשמלי

ימי שני

בוקר

ראשל"צ

מוכר כימי כשירות לממוני בטיחות

 |       |

תחזוקת מערכות גילוי וכיבוי אש

ימי רביעי

בוקר

ראשל"צ

מוכר כימי כשירות לממוני בטיחות

 |       |

היבטי בטיחות ורגולציה בהיתר רעלים ורישוי עסקים

ימי רביעי

בוקר

ראשל"צ

מוכר כימי כשירות לממוני בטיחות

 |       |

הערכת סיכונים במבדקי בטיחות במוסדות חינוך

This is a great place to tell people more about your business, and the services you offer. Want to make this content your own? It's easy.

ממונה בטיחות אש

This is a great place to tell people more about your business, and the services you offer. Want to make this content your own? It's easy.

היבטי בטיחות בארגונומיה

This is a great place to tell people more about your business, and the services you offer. Want to make this content your own? It's easy.

אחראי רעלים

This is a great place to tell people more about your business, and the services you offer. Want to make this content your own? It's easy.

אחריות משפטית בבטיחות

This is a great place to tell people more about your business, and the services you offer. Want to make this content your own? It's easy.

בטיחות בעבודה עם אביזרי ואמצעי הרמה

This is a great place to tell people more about your business, and the services you offer. Want to make this content your own? It's easy.

מערכות גילוי אש ומערכות מתזים

This is a great place to tell people more about your business, and the services you offer. Want to make this content your own? It's easy.

בטיחות בעבודת בניה ושיפוצים במוסדות חינוך ובקרבתם

This is a great place to tell people more about your business, and the services you offer. Want to make this content your own? It's easy.

בטיחות בבחירת ותחזוקת מתקני משחק וספורט במוסח

This is a great place to tell people more about your business, and the services you offer. Want to make this content your own? It's easy.

בטיחות בעבודה עם כלים
מטלטלים חשמליים ומערכות חשמליות

This is a great place to tell people more about your business, and the services you offer. Want to make this content your own? It's easy.

בדיקת אירועי תאונות עבודה

This is a great place to tell people more about your business, and the services you offer. Want to make this content your own? It's easy.

בטיחות במעבדות בבתי ספר ובתי מלאכה

This is a great place to tell people more about your business, and the services you offer. Want to make this content your own? It's easy.

עוזרי בטיחות באתרי בנייה

This is a great place to tell people more about your business, and the services you offer. Want to make this content your own? It's easy.

בטיחות אש במוס"ח

This is a great place to tell people more about your business, and the services you offer. Want to make this content your own? It's easy.

בטיחות בעבודה עם קרינה מיננת ובלתי מיננת

This is a great place to tell people more about your business, and the services you offer. Want to make this content your own? It's easy.

חקירת שריפות שמקורן בכשל חשמלי

This is a great place to tell people more about your business, and the services you offer. Want to make this content your own? It's easy.

היבטי בטיחות ורגולציה בהיתר רעלים ורישוי עסקים

This is a great place to tell people more about your business, and the services you offer. Want to make this content your own? It's easy.

נאמני בטיחות

This is a great place to tell people more about your business, and the services you offer. Want to make this content your own? It's easy.

בטיחות מערכות וציוד חשמלי במוסדות חינוך

This is a great place to tell people more about your business, and the services you offer. Want to make this content your own? It's easy.

תחזוקת מערכות גילוי וכיבוי אש

This is a great place to tell people more about your business, and the services you offer. Want to make this content your own? It's easy.

השתלמות בחומרים מסוכנים

This is a great place to tell people more about your business, and the services you offer. Want to make this content your own? It's easy.

השתלמות בארגונומיה

This is a great place to tell people more about your business, and the services you offer. Want to make this content your own? It's easy.

בטיחות בבחירת ותחזוקת מתקני משחק וספורט במוסח

This is a great place to tell people more about your business, and the services you offer. Want to make this content your own? It's easy.

בטיחות חשמל

This is a great place to tell people more about your business, and the services you offer. Want to make this content your own? It's easy.

עוזרי בטיחות באתרי בנייה

This is a great place to tell people more about your business, and the services you offer. Want to make this content your own? It's easy.

הדרכה טובה

This is a great place to tell people more about your business, and the services you offer. Want to make this content your own? It's easy.