ימי עיון לעורכי מבדקים במוסדות חינוך
ימי העיון מוכרים כיום כשירות לעורכי מבדקים במוסדות חינוך