הערכת סיכונים במוסדות חינוך
ניהול סיכונים בתהליך בדיקת מוס"ח +
בניה ושיפוצים במוס"ח
מוכר כיום כשירות לעורכי מבדקים מוס"ח
ביום ד' - 03.08.22

בין השעות 20:00 - 14:00

יתקיים בכיתת המכללה
רח' אליעזר מזל 3 ראשל"צ

מקנה יום כשירות לעורכי מבדקים מוס"ח

התקשרו 03-9625552
או 053-4588852
college@momenteken.com

קהל יעד
 • עורכי מבדקים במוסדות חינוך
 • בעלי תפקידים אשר הנושא רלוונטי לתחום עיסוקם
נושאי לימוד
 • מתודה של ניהול סיכונים במהלך ביצוע מבדקי בטיחות

 • קדימויות כחלק מתהליך הערכת סיכונים

 • דיון על סיכונים באמצעות סיור וירטואלי - תמונות
  מספרות 

 • דגשים מתוך נהלים וחוזרים רלוונטיים של משרד החינוך
 • תכנית בטיחות בעבודות בניה ושיפוצים במוסדות חינוך
  ובקרבתם
 • הצגת אירועי בטיחות ותאונות והפקת לקחים
 • ביצוע תחקירים מלמדים
 • הצגת כרטיסי מידע
 • דיון בדילמות אתיות מקצועיות
 
עלות 
315 ש"ח למשתתף יחיד , כולל מע"מ
דרישות חובה
100% נוכחות
עמידה בהצלחה במבחן מסכם (ציון 70 ומעלה)

* הקורסים וימי עיון יתקיימו תחת ההנחיות והמגבלות של משרד הבריאות והתו הסגול ובהתאם גם צפויים להיות שינויים בלי הודעה מוקדמת.