עורכי מבדקים פנימיים לת"י ISO 45001 + ISO 14001
1212 (003).jpg
red reword.jpg
45001 ISO
מטרות הקורס
הלימודים בקורס נועדו לחשוף את התלמידים לדרישות ת"י ISO 45001:2015 ו- ת"י ISO 14001:2015 ולהבין אותן לעומק.
הלימודים יתרמו לשיפור וייעול ניהול מערכת הבטיחות בארגון, צמצום עלויות, שיפור ניהול מערכת איכות הסביבה בארגון וייעול תפעול התחומים בהם יש לפעילות הארגון השפעה על הסביבה.
קהל יעד
 • מנהלים, מהנדסי איכות ועובדים המיועדים להשתתף בביצוע מבדקים בארגון
 • גורמים מקצועיים העוסקים באישור והערכת ספקים
 • גורמים מקצועיים המתחזקים מערכות איכות ומפעילים תכניות מבדקים
נושאי לימוד
 • סקירת דרישות ת"י ISO 14001:2015 ומשמעותן
 • קביעת תחום החלות של מערכת הניהול הסביבתי
 • תפקידים, תחומי אחריות וסמכות מטרות סביבתיות והתכנון להשגתן
 • פעולות ביחס לסיכונים ולהזדמנויות
 • סקירת דרישות ת"י ISO 45001:2015 למערכת ניהול בטיחות וגהות תעסוקתית
 • ההבדלים מול ת"י ISO 18001:2007
 • הבדלים והמשמעות בין גורם סיכון ומפגע
 • הבנת דרישות והמשמעות בביצוע סקר סיכונים
 • הבנת דרישות להכנת נוהל ניהול שינויים
עלות
998 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ
_____

* הקורסים וימי עיון יתקיימו תחת ההנחיות והמגבלות של משרד הבריאות והתו הסגול ובהתאם גם צפויים להיות שינויים בלי הודעה מוקדמת.

קורסים נוספים שאולי יעניינו אותך
check list.png
בקרת תהליכים סטטיסטיים SPC
Fotolia_221632228_Subscription_Monthly_M
ניהול מעבדת כיול לת"י 17025 ISO