ניהול מעבדת כיול לת"י ISO/IEC 17025
דף הבית > איכות > ניהול מעבדת כיול לת"י ISO/IEC 17025
1432 a.jpg
כיול
מטרות הקורס
הלימודים בקורס נועדו לחשוף את התלמידים לקריטריונים הקשורים בדיווח של עובדי המעבדה, ביצוע כיול, ולידציה ותחזוקה של ציוד ומערכות במעבדה.
שיטות שניתן לבקר ולשלוט בהן ובכך להבטיח את דיוק ואמינות התוצאות.
קהל יעד
  • כל העוסקים במדידות ובכיול
  • מקבלי החלטות שקשורות למערכות מדידה וכיול, כולל מנהלים ואנשי איכות, מנהלי מעבדות מדידה וכיול, צוותי ניהול, עובדי מעבדות מדידה וכיול
  • כל מי שחפץ לקדם את הידע שלו בתחום המדידות והכיול
נושאי לימוד
  • הכרת תהליכי המדידה בתעשייה ודרישות רגולטוריות
  • סקירה של דרישות הת"י ISO/IEC 17025 - לכשירות
  • עבדות בדיקה וכיול
  • השינויים העיקריים שנעשו בת"י ISO/IEC 17025
  • הצגה של פתרונות ליישום מעשי של הדרישות המוכלות בו
  • הכרת דרגות החופש שהת"י מקנה למשתמש
  • תרגול הבנת המידע הנחוץ לצורך הערכה נכונה של מערכות כיול ומדידות, התמודדות יעילה עם דרישות של לקוחות, ארגוני ההסמכה ורשויות התקינה
עלות
2,550 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ
_____
הקורס כולל:
חומרי לימוד
כיבוד קל
שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים
מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל סיבה שהיא

* הקורסים וימי עיון יתקיימו תחת ההנחיות והמגבלות של משרד הבריאות והתו הסגול ובהתאם גם צפויים להיות שינויים בלי הודעה מוקדמת.

קורסים נוספים שאולי יעניינו אותך
הכרת דרישות לת"י ניהול הבטיחות
45000 ISO
red reword.jpg
הכרת דרישות לת"י איכות 9001 ISO
blue reward.jpg