הכרת דרישות מערכת ניהול איכות ת"י 9001 ISO
דף הבית > איכות > הכרת דרישות לת"י איכות ISO 9001:2015
116 (002).jpg
blue reward.jpg
9001 ISO
מטרות הקורס
הלימודים בקורס נועדו לחשוף את התלמידים לדרישות
ת"י ISO 9001:2015 ולהבין אותן לעומק, לתרום לייעול ניהול מערכת האיכות בארגון ושיפור ביצועיו.
קהל יעד
 • מנהלי ארגונים/ מערכות ניהול איכות, המבקשים לעמוד בת"י ומעוניינים להכיר את עקרונות מערכת ניהול האיכות לפי ת"י ISO 9001:2015
 • מנהלי ארגונים/ מערכות ניהול איכות הנדרשים לעמוד בת"י ISO 9001:2015
 • יועצי איכות, מהנדסי איכות ועובדים המיועדים להשתתף בביצוע מבדקים במסגרת הארגון
נושאי לימוד
 • סקירת דרישות ת"י ISO 9001:2015 ומשמעותן
 • גורמי הצלחה ל-ת"י ISO 9001:2015
 • עקרונות ניהוליים המהווים בסיס ת"י ISO 9001:2015
 • דרישות ממערכת ניהול איכות
 • הבנת תהליך מבדק איכות, גורמים נוספים המשפיעים על התהליך
 • הבנת דרישות לפעולה מתקנת
 • שיטות מעקב לבדיקת אפקטיביות פעולות מתקנות
 • הבנת דרישות בנושא ניהול סיכונים והזדמנויות
עלות
397 ₪   למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ
_____
מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל סיבה שהיא

* הקורסים וימי עיון יתקיימו תחת ההנחיות והמגבלות של משרד הבריאות והתו הסגול ובהתאם גם צפויים להיות שינויים בלי הודעה מוקדמת.

קורסים נוספים שאולי יעניינו אותך
עורכי מבדקים פנימיים לת"י
ISO 9001:20015
Fotolia_145127321_Subscription_Monthly_M
הכרת דרישות לת"י איכות סביבה
ISO 14001
Fotolia_145705538_Subscription_Monthly_M