הכרת דרישות מערכת ניהול איכות סביבה ת"י ISO 14001
דף הבית > איכות > הכרת הכרת דרישות מערכת ניהול איכות סביבה ת"י ISO 14001
116 (002).jpg
Fotolia_145705538_Subscription_Monthly_M
14001 ISO
מטרות הקורס
הלימודים בקורס נועדו לחשוף את התלמידים לדרישות
ת"י ISO 14001:2015 ולהבין אותן לעומק, לתרום לשיפור ניהול מערכת איכות הסביבה בארגון וייעול תפעול התחומים בהם יש לפעילות הארגון השפעה על הסביבה.
קהל יעד
  • מנהלי ארגונים/ מערכות ניהול סביבתי וקיימות, המבקשים לעמוד בתקן ומכירים בהשפעותיהם על הסביבה ומעוניינים לקחת אחריות בנושא
  • יועצי איכות סביבה ועובדים המיועדים להשתתף בביצוע מבדקים במסגרת הארגון
  • אנשי איכות הסביבה
נושאי לימוד
  • סקירת דרישות ת"י ISO 14001:2015 ומשמעותן
  • קביעת תחום החלות של מערכת הניהול הסביבתי
  • תפקידים, תחומי אחריות וסמכות בארגון
  • מטרות סביבתיות והתכנון להשגתן
  • פעולות ביחס לסיכונים ולהזדמנויות- הבנת הדרישות לזיהוי ובקרה
  • עמידה בדרישות על פי דין בתחום הסביבה
עלות
397 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ
_____
מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל סיבה שהיא

* הקורסים וימי עיון יתקיימו תחת ההנחיות והמגבלות של משרד הבריאות והתו הסגול ובהתאם גם צפויים להיות שינויים בלי הודעה מוקדמת.

קורסים נוספים שאולי יעניינו אותך
הכרת דרישות לת"י ניהול הבטיחות
45000 ISO
red reword.jpg
הכרת דרישות לת"י איכות 9001 ISO
blue reward.jpg