בקרת תהליכים סטטיסטיים SPC
דף הבית > איכות > בקרת תהליכים סטטיסטיים SPC
1540 a.jpg
עורך מבדקים.jpg
מטרות הקורס
הלימודים בקורס נועדו להקנות לתלמידים ידע מקצועי, תיאורטי ומעשי לגבי מושגים, עקרונות וטכניקות של ניתוחים סטטיסטיים בתעשייה ולחשוף את התלמידים לכלים מגוונים לביצוע בקרת תהליך סטטיסטית בתעשייה.
קהל יעד
  • עובדי בקרת איכות
  • מנהלים טכניים
  • עובדי רצפת היצור
נושאי לימוד
  • מבוא - חשיבות בקרת התהליך לעומת מדידת החלקים
  • מושגים בסיסיים - אוכלוסייה, משתנים, מדגם, סוגי מדדים
  • איסוף, ארגון והצגת נתונים
  • מדדים של התפלגות שכיחויות (התפלגות נורמלית ניתוח מצבים)
  • עקרונות תרשימי בקרה
  • השוואה בין בקרה לפי משתנים לבין בקרה לפי תכונות (מגמות בתרשימי בקרה)
  • תרשימי .X.R (כושר תהליך וכושר מכונה, ניתוח תהליכים קיימים)
עלות
3,150 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ
_____
הקורס כולל:
חומרי לימוד
כיבוד קל
שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים
מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל סיבה שהיא

* הקורסים וימי עיון יתקיימו תחת ההנחיות והמגבלות של משרד הבריאות והתו הסגול ובהתאם גם צפויים להיות שינויים בלי הודעה מוקדמת.

קורסים נוספים שאולי יעניינו אותך
הכרת דרישות לת"י ניהול הבטיחות
45000 ISO
red reword.jpg
הכרת דרישות לת"י איכות 9001 ISO
blue reward.jpg