עורכי מבדקים פנימיים לת"י ISO 9001:2015
דף הבית > איכות > עורכי מבדקים פנימיים לת"י ISO 9001:2015
1212 (003).jpg
עורכי מבדקים פנימיים 9001
9001 ISO
מטרות הקורס
הלימודים נועדו לחשוף את התלמידים לדרישות ת"י ISO 9001:2015 ולהבין אותן לעומק, לתרום לייעול ניהול מערכות האיכות בארגון תוך הכרה ותרגול של שיטות להבטחת ובקרת איכות.
קהל יעד
 • מנהלים, מהנדסי איכות, נאמני/רכזי איכות, סוקרים וכל עובד המיועד להשתתף בביצוע מבדקי איכות בארגון
 • גורמים מקצועיים העוסקים באישור והערכת ספקים, המתחזקים מערכות איכות ומבצעים מבדקי איכות
נושאי לימוד
 • מושגי תפישת ניהול איכות
 • דרישות הגרסה החדשה ת"י ISO 9001:2015
 • המבדק ככלי לבקרה ניהולית
 • תכנון והכנות לביצוע מבדק איכות
 • תהליך מבדק ואיסוף הראיות
 • הערכת ממצאים של מבדק
 • הכנת דו"ח מבדק
 • טיפול באי התאמות
 • תהליכי שיפור, שיטות וכלים
 • בדיקת אפקטיביות פעולות מתקנות
 • הצגת מבדק בארגון הלקוח
עלות
998 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ
תנאי קבלה: (ההרשמה מהווה הצהרה לעמידה בתנאים אלה)
מעל גיל 18 
בוגר 12 שנות לימוד
דרישות חובה:
80% נוכחות
עמידה בהצלחה בפרויקט/בחינה (ציון 70 ומעלה) ​
_____
מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל סיבה שהיא

* הקורסים וימי עיון יתקיימו תחת ההנחיות והמגבלות של משרד הבריאות והתו הסגול ובהתאם גם צפויים להיות שינויים בלי הודעה מוקדמת.

קורסים נוספים שאולי יעניינו אותך
check list.png
בקרת תהליכים סטטיסטיים SPC
Fotolia_221632228_Subscription_Monthly_M
ניהול מעבדת כיול לת"י 17025 ISO