ריענון ידע לנאמני בטיחות וחברי ועדת בטיחות

דף הבית > בטיחות > ריענון ידע לנאמני בטיחות וחברי ועדת בטיחות
מטרות הקורס
הלימודים בקורס נועדו לחדד את החובות והסמכויות לגבי תפקידם של נאמני הבטיחות וחברי וועדת בטיחות, לרענן את הידע בתחומים שונים בבטיחות ולעדכנם על חידושים. 
קהל יעד
 • נאמני בטיחות 
 • חברי וועדת בטיחות
נושאי לימוד
 • מושגים, חוקים ופקודות בבטיחות
 • בעלי תפקידים בבטיחות ובארגון
 • עקרונות תכנית לניהול הבטיחות
 • ניהול סיכונים וסקר מפגעים
 • גורמי תאונות והגורם האנושי
 • גיהות תעסוקתית
 • כלים טעוני בדיקה
 • סיכוני אש וחשמל
 • חומ"ס
 • עקרונות הגנת מכונות
 • עבודה בגובה, משטחי עבודה, אמצעים למניעת נפילה מגובה
 • ציוד מגן אישי
עלות
450 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ
_____
הקורס כולל:
חומרי לימוד
כיבוד קל
שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים
מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל סיבה שהיא
קורסים נוספים שאולי יעניינו אותך
Fotolia_176639031_Subscription_Monthly_M