ריענון ידע לנאמני בטיחות וחברי ועדת בטיחות

דף הבית > בטיחות > ריענון ידע לנאמני בטיחות וחברי ועדת בטיחות
118 a.jpg
מטרות הקורס
הלימודים בקורס נועדו לחדד את החובות והסמכויות לגבי תפקידם של נאמני הבטיחות וחברי וועדת בטיחות, לרענן את הידע בתחומים שונים בבטיחות ולעדכנם על חידושים. 
קהל יעד
 • נאמני בטיחות 
 • חברי וועדת בטיחות
נושאי לימוד
 • מושגים, חוקים ופקודות בבטיחות
 • בעלי תפקידים בבטיחות ובארגון
 • עקרונות תכנית לניהול הבטיחות
 • ניהול סיכונים וסקר מפגעים
 • גורמי תאונות והגורם האנושי
 • גיהות תעסוקתית
 • כלים טעוני בדיקה
 • סיכוני אש וחשמל
 • חומ"ס
 • עקרונות הגנת מכונות
 • עבודה בגובה, משטחי עבודה, אמצעים למניעת נפילה מגובה
 • ציוד מגן אישי
עלות
450 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ
_____
הקורס כולל:
חומרי לימוד
כיבוד קל
שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים
מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל סיבה שהיא
קורסים נוספים שאולי יעניינו אותך
Fotolia_176639031_Subscription_Monthly_M
Fotolia_39401956_Subscription_Monthly_M.