עקרונות תכנות PLC בקרים
דף הבית > אחזקה > עקרונות תכנות PLC בקרים
1540.jpg
check list.png
מטרות הקורס
הלימודים בקורס נועדו להקנות לחניכים ידע עיוני ומקצועי נרחב בנוגע למיומנויות הנדרשות לתפעול בקר מתוכנת ושילובו במערכת פיקוד בקרה.
היכרות עם פעולות שונות לצמצום ליקויים ותקלות.
קהל יעד
עובדי אחזקה, מכשור ובקרה מתחום מכונות וחשמל בעלי ידע בסיסי בחשמל
נושאי לימוד
 
  • מבנה הבקר
  • יישומים בתעשייה
  • שפות תכנות
  • תפעול מערכות בעזרת בקרים מתוכנתים
  • סקירה של בקרים שימושיים בתעשייה
עלות
3,150 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ
_____
הקורס כולל:
חומרי לימוד
כיבוד קל
שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים
מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל סיבה שהיא