מועדי פתיחה לימי עיון
לעורכי מבדקים במוסדות חינוך
מועדי פתיחה לימי עיון
לממונים
על הבטיחות
מועדי פתיחה לימי עיון לממונים על הבטיחות
ימי העיון מוכרים כיום כשירות לממונים על הבטיחות

הערכות וניהול

מצבי חרום ואסונות

10.07.19

יום רביעי

מיגון אביזרים וציוד חשמלי באווירה נפיצה, רטובה ואבק

11.11.19

יום שני

בטיחות במעבדות

כימיות ביולוגיות

15.05.19

יום רביעי

בטיחות בעבודה עם ובסביבת מלגזות

30.10.19

יום רביעי

עקרונות הדרכה טובה לממונים

על הבטיחות

13.03.19

יום רביעי

שיטות אמצעים לצמצום תאונות עבודה

07.08.19

יום רביעי

ניהול סיכונים

בעבודה

18.12.19

יום רביעי

 
מועדי פתיחה לימי עיון לעורכי מבדקים במוס"ח
ימי העיון מוכרים כיום כשירות לעורכי מבדקים במוס"ח

בטיחות אש

במוסדות חינוך

מוכר גם כיום כשירות

לממוני בטיחות

12.06.19

יום רביעי

בטיחות מערכות

וציוד חשמלי

במוסדות חינוך

10.04.19

יום רביעי

הפקת לקחים בעקבות אירועי בטיחות במוס"ח

11.09.19

יום רביעי

בטיחות במעבדות בבי"ס ובתי מלאכה

מוכר גם כיום כשירות

לממוני בטיחות

27.11.19

יום רביעי