עוזרי בטיחות אתר בניה
עוזרי בטיחות באתרי בניה
הכשרה ייעודית לעוזרי בטיחות
בנושא בדיקת התקיימותן של הוראות הבטיחות
דף הבית > בטיחות > עוזרי בטיחות באתרי בנייה
1645.jpg
זום.png
*לפי החלטת מנהל הבטיחות

בימי א' החל מה- 05/09/21
בין השעות 15:00 - 21:15


בימי א' החל מה- 12/12/21
בין השעות 15:00 - 21:15
או התקשרו 03-9625552
 
תנאי קבלה
בגיר (מעל גיל 18)
בעלי ניסיון מעשי מוכח של שנתיים לפחות בעבודות בנייה או בניה הנדסית
 
מסמכים נלווים לטופס הרשמה:
צילום ת.ז.
הצהרת מעסיק + הצהרת המשתתף
 
הגדרת תפקיד
לפי הצעת חוק שאושרה בכנסת, באתר בנייה בו נבנה מבנה בגובה 7 מטרים לפחות, ששטחו מעל 1000 מ"ר לפחות, יש למנות עוזר בטיחות.
עוזר הבטיחות יסייע למנהל העבודה בשמירה על תנאי הבטיחות באתר הבנייה ויבצע ביקורות לפי רשימת תיוג אשר הופצה על ידי מנהל הבטיחות.
החובה למינוי עוזר בטיחות מופיעה
בספר החוקים חוברת 2761 מתאריך 28-11-2018 כלהלן: חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 11 - הוראת שעה), התשע"ט-2018.  "תחילתו של החוק" היא 6 חודשים מיום פרסומו בספר החוקים ויכנס לתוקף ב - 6 ליוני 2019.
 
מטרות הקורס
 
הלימודים בקורס נועדו להקנות כלים תאורטיים ומעשיים לביצוע אפקטיבי של תפקיד עוזר בטיחות - בקרה נוספת על תנאי הבטיחות הקיימים באתר הבנייה במטרה למנוע את התרחשותן של תאונות בתחום האתר.  
* לעומדים בהצלחה בדרישות הקורס ובמבחן הבטיחות תוענק תעודה מטעם מכללת
מומנתקן, המאשרת כי המחזיק בה יכול להתמנות ולשמש כעוזר בטיחות בנושא בדיקת התקיימותן של הוראות הבטיחות.
קהל יעד
 • ממונים על הבטיחות
 • מנהלי עבודה
 • כל מי שעומד בתנאי הקבלה
נושאי לימוד
 • תפקיד עוזר הבטיחות ואחריותו לפי הדין
 • תקנות הבטיחות בעבודה ( עבודות בנייה)

 • ציוד מגן אישי

 • עבודה בגובה

 • כלים טעוני בדיקה

 • משטחי עבודה, פיגומים, גידורים ודרכי גישה

 • רשימת התיוג

 • סיור מעשי באתר בנייה בליווי מנהל עבודה

 • דילמות מרכזיות בתפקידיו של מנהל העבודה ועוזר הבטיחות

 • מבחן מסכם בכתב

עלות
1,975 ₪ למשתתף יחיד בקורס ב-ZOOM*, לא כולל מע"מ
*המחיר עלול להתעדכן במידה והלימודים יתקיימו בכיתה
ימי א' החל מה-05.09.21
שעות: 15:00 - 21:15

תאריך נוסף: ימי א' החל מה-12.12.21
שעות: 15:00 - 21:15
דרישות חובה לקבלת תעודה:
100% נוכחות
עמידה בהצלחה בפרויקט/בחינה (ציון 70 ומעלה)
* הקורסים וימי עיון יתקיימו תחת ההנחיות והמגבלות של משרד הבריאות והתו הסגול ובהתאם גם צפויים להיות שינויים בלי הודעה מוקדמת.
מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל סיבה שהיא
או התקשרו 03-9625552 
קורסים נוספים שאולי יעניינו אותך