image (45).jpeg
בטיחות במעבדות בבתי ספר ובתי מלאכה 
ובטיחות בבחירת ותחזוקת מתקני משחק במוס"ח
מוכר כיום כשירות לעורכי מבדקי מוס"ח
דף הביתימי עיון לעורכי מבדקים במוסדות חינוך> בטיחות במעבדות בבתי ספר ובתי מלאכה

התקשרו 03-9625552
או 053-4588852
college@momenteken.com

יום ד' 14.09.22
בין השעות 14:00-20:00

יתקיים בכיתת המכללה
רח' אליעזר מזל 3 ראשל"צ


מקנה יום כשירות לעורכי מבדקים מוס"ח
קהל יעד
 • עורכי מבדקים במוסדות חינוך
 • ממונים על הבטיחות בעבודה*
 • בעלי תפקידים אשר הנושא רלוונטי לתחום עיסוקם
נושאי לימוד
 • דגשים מתוך חוקים ותקנות, נהלי חירום, חוזרי מנכ"ל
 • דגשים לגבי שימוש בציוד מגן אישי ואחסון ושימוש בחומ"ס
 • סקר סיכונים ומפגעים במעבדות
 • רשימות ציוד תקני, חומרים אסורים, מותנים ומאושרים
 • סוגי הבדיקות הנדרשות למתקני משחק ותדירותן
 • סוגי ליקוים אופייניים
 • דגשים לבחירת מתקני משחק לחצרות מוס"ח
 • דגשים לשימוש ואחזקה מושכלת בדגש על בטיחות
 
עלות
315 ₪ למשתתף יחיד בזום, כולל מע"מ  
יום ד' 14.09.22
דרישות חובה
100% נוכחות
עמידה בהצלחה במבחן מסכם (ציון 70 ומעלה)
כולל:
כיבוד קל, כריכים
שתיה קרה וחמה

* הקורסים וימי עיון יתקיימו תחת ההנחיות והמגבלות של משרד הבריאות והתו הסגול ובהתאם גם צפויים להיות שינויים בלי הודעה מוקדמת.