ניהול סיכונים

הגדרות


1. "ניהול סיכונים" (Risk Management) – תהליך רב-שלבי מובנה

ושיטתי לזיהוי, להערכה ולבקרת סיכונים, במטרה לבטלם או לצמצמם לכדי סיכונים קבילים


2. "סיכון" (Safety Risk) – שילוב של ההסתברות להתרחשות מאורע מסוכן או לחשיפה לגורם או לגורמי סיכון, ושל חומרת הפגיעה הגופנית או של הבריאות הלקויה שעלול המאורע או החשיפה לגרום
 

3. "גורם סיכון" (Hazard) – מקור, מצב או פעולה שעשויים להזיק ולהביא לפגיעה גופנית או בריאות לקויה או שילוב של אלה
 

4. "זיהוי גורמי סיכון" (Hazard Identification) – חיזוי, איתור ותיעוד גורמי סיכון הקיימים בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה


5. "הערכת סיכונים" (Risk Assessment) – קביעת ערכו הכמותי, האיכותי או רמת השפעתו המזיקה של גורם סיכון, תוך התחשבות בהלימה לאמצעי הבקרה הקיימים וקביעה האם הסיכון הוא קביל
 

6. "בקרת סיכונים" (Risk Control) – בחירה והפעלה של אמצעים לביטול סיכונים או להפחתתם


7. "סיכון קביל" (Acceptable Risk) – סיכון שהוקטן עד לרמה שהוגדרה כקבילה בידי המחזיק במקום העבודה, בהתחשב בחובותיו לפי דין ובמדיניות הבטיחות של מקום העבודה

 

מטרות הארגון בניהול סיכונים


1. הפחתת רמת הסיכון ע"י הקטנת ההסתברות למימוש סיכון פוטנציאלי
2. צמצום ומניעת תאונות עבודה והפגיעה בבריאות העובדים
מניעת הפרעות לפעילות שוטפת בעבודה ויצירת סביבת עבודה בטוחה
3. צמצום ומניעת נזק כספי
4. צמצום ומניעת פגיעה במוניטין החברה

תחומים בהם קיימים סיכונים
להלן רשימה חלקית לתחומי סיכונים:
1. סיכונים בבטיחות ובריאות בעבודה
2. סיכונים בהגנת הסביבה
3. סיכונים תפעוליים
4. סיכונים פיננסיים
5. סיכונים ברכש
6. סיכונים ברפואה
7. סיכונים מול דרישות רגולציה
8. סיכונים לפגיעה במוניטין


תהליך לניהול סיכונים


1. תהליך לניהול סיכונים כולל באופן בסיסי 3 שלבים ובהם, זיהוי, הערכה ובקרה.
לכן התהליך נקרה בקיצור "תהליך זהב" לניהול סיכונים

 

2. ניהול סיכונים הוא תהליך המתבצע באופן שטוף בכל ארגון ומטרתו: 
1) לאתר גורמי סיכון פוטנציאלים
2) לקיים תהליך להערכת גודל הנזק שמקורו בגורמי הסיכונים הפוטנציאלים
3) לקבוע דרכי פעולה לטיפול בגורמי הסיכון על פי הערכת רמת הסיכון. 

 

3. ניתוח סיכונים מקצועי שיכלול את השלבים האלה:
1) זיהוי גורמי סיכון
2) הערכת סיכונים
3) ניתוח שיטות ואמצעים לבקרת סיכונים
4) קבלת החלטות ובחירת הדרך לבקרת סיכונים
5) יישום השיטות והאמצעים שנבחרו לבקרת סיכונים

 

4. לכל סיכון שלגביו נקבע שרמת הסיכון אינה קבילה יש לקבוע:
1) בעל תפקיד במקום העבודה המוסמך לאשר את רמת הסיכון הקביל
2) בעל תפקיד במקום העבודה האחראי ליישום האמצעים לבקרת הסיכון
3) לוחות זמנים ומועד סיום ליישום האמצעים לבקרת הסיכון
4) אופן המעקב אחרי הפחתת הסיכון

 

מודלים להערכת סיכונים
 

1. הערכת סיכונים בעזרת מטריציה (סבירות וחומרה)
2. ניתוח מרכיבי סיכון מקדים PH
3. ניתוח סיכונים בתהליך  HAZOP  -  Hazard & Operability Study
4. ניתוח עצי כשל במערכות ופעולות  FTA – Fault Tree analysis 
5. ניתוח סיכונים לתפקיד Task Hazard Analysis  - THA 
6. ניתוח סיכונים למשימה\עמדת עבודה JSA  - Job Safety Analysis 

מעוניינים לנהל את סיכוני מקום עבודתכם בצורה האופטימלית ביותר?

צרו קשר עם מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ ונשמח לייעץ לכם 03-9625552 שלוחה 1

אולי יעניין אותך גם...