ניהול הבטיחות ובריאות (גיהות) בעבודה

1. כללי
בתחום הבטיחות, (בריאות) הגהות מתקיימת בשנים האחרונות מעורבות ממלכתית מואצת בצד מעורבות בעלי עניין שונים, כבמה שמוגדר כמחויבות הנהלת הארגון:


1) מעורבות המחוקק ע"י חקיקת חוקים ותקנות המציבים דרישות ברמת המינימום.
2) מעורבות גורמי תקינה ארציים ועולמיים המציבים רף מדדי ניהול  ברמת מינימום
3) מעורבות בעלי המניות, הלקוחות, הספקים והעובדים ברצון לקבל יותר.
4) רצון עצמי של הארגון למחויבות כלפי לקוחותיו ועובדיו כאחד.
כל אלה, מחייבים את הארגון המודרני לנהל ולתפעל מערכת ניהולית אשר תיתן מענה הולם לצרכיו תוך כדי שיפור ביצועים מתמיד.

2. תועלות
מערכת ניהולית המשלבת בטיחות ובריאות העובדים בעבודה, הינה תשובה הולמת לביצועים ארגוניים איכותיים בשאיפה לשיפור מתמיד.
מערכת מסוג זה, הנבנית בתהליך שיטתי ולאורך זמן, מביאה להשגת המטרות הבאות:


1) זיהוי תהליכי העבודה בארגון.
2) בקרה על  תהליכי העבודה במגמה לשיפור מתמיד.
3) סילוק או מזעור סיכונים העלולים לפגוע בעובדים בזמן הקרוב והרחוק
4) סילוק או מזעור סיכונים העלולים לפגוע באזרחים מחוץ לארגון או אורחים של הארגון
5) סילוק או מזעור סיכונים העלולים לפגוע ברכוש הארגון ואזרחים
6) יישום, תחזוקה ושיפור מתמיד של תהליכים ומערכות הארגון בתחומים אלו.
7) שיפור הביטחון העצמי בקרב העובדים, הפועלים בסביבה בטוחה.
8) הפחתת עלויות יצור ושרות, תוך כדי השגת איכויות גבוהות.
9) הפחתת תביעות עקב תאונות ואירועי כשל שמקורם בבטיחות
10) הפחתת פרמיות ביטוח כתוצאה מהיעדר תביעות.
11) ביסוס תדמית הארגון כאחראית כלפי עובדיו והסביבה
12) שיפור מוניטין הארגון בקרב הלקוחות והרשויות.

 

3. תכולת המערכת המוצעת 
מערכת ניהול הבטיחות ובריאות (גיהות) משולבת, כוללת את המרכיבים הבאים:
1) קיום תוכנית לניהול הבטיחות בעבודה (לפי התקנה החדשה) להשגת
2) הגדרת מדיניות ארגונית עפ"י הארגון ורמת הסיכונים שבו.
3) קביעת יעדים בכל יחידה  מחלקה ואגף.
4) שימוש בכלים ומודלים לזיהוי גורמי סיכון, הערכתם ובקרתם.
5) זיהוי דרישות לעמידה בחוקים, תקנות, תקנים והוראות יצרן מחייבי
6) קיום תוכנית הדרכה והסמכות ובקרת האפקטיביות באופן מתמיד
7) לוודא תקשורת ארגונית אפקטיבית
8) תיעוד מידע לאבטחת שימור מידע וידע
9) טיפול במפגעים או בידודם
10) בקרה על רמת הבטיחות של קבלני משנה נותני השרות לארגון
11) היערכות ותגובה למצבי חירום

 

4. חוזקות ותועלות התוכנית
1)  מתן כלי ניהול יעילים בידי מנהלי הארגון.
2) שיפור ביצועי הארגון על בסיס מדדים הניתנים לבחינה.
3) הוזלת עלויות תפעול, רכש,ביטוח, תביעות וכו'.
4) יישום, תחזוקה ושיפור מתמיד של תהליכים ומערכות הארגון בתחומים אלו.
5) שיפור מוניטין ותדמית הארגון כאחראי כלפי עובדיו, הלקוחות והסביבה.

 

5. חסרונות
 "מחויבות הארגון להתמיד במימוש התוכנית", שכמובן אינה חיסרון כלל ועיקר.

 

מעוניינים לנהל את הבטיחות והגיהות במקום עבודתכם בצורה הנכונה ביותר?

צרו קשר עם מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ בטלפון 03-9625552 שלוחה 1

אולי יעניין אותך גם...