ריתוך.jpg
מודלים לבדיקת תאונות עבודה
welding-71269_640.jpg

1. נתונים מספריים

מדי שנה מתרחשות בישראל 90,000-60,000 תאונות עבודה. כ-54,000 נפגעים בתאונות עבודה (המצריכות אובדן 3 ימי עבודה לפחות), כ3,500- איש ואישה סובלים מנכות תמידית בדרגות שונות, 125 הרוגים בשנה שמחציתם קרו בדרך מ/אל מקום העבודה וכ300- נפגעים מוכרים ממחלות מקצוע.
אם נחשב את כלל האוכלוסייה המועסקת במדינת ישראל אל מול מספר התאונות בעבודה, ניווכח כי סה"כ מספר העובדים המעורבים בתאונות לשנה הינו כ6%-5%- מכלל האוכלוסיה.
מספר גבוה, המצריך שיקול דעת מעמיק ומקיף בהתייחסות לתאונות עבודה.

 

2. מושגי יסוד
תאונה
אירוע (או שורת אירועים), המתרחש במהירות ובאופן בלתי צפוי כתוצאה ממצב מסוכן או מפעולה מסוכנת המסתיים בדרך-כלל בחבלה גופנית, בנזק לרכוש, או בשניהם כאחד.
 
מחלת מקצוע
חולי המתפתח באיטיות ונגרם ע"י חשיפה ממושכת לגורם מזיק, הקשור לתעסוקת הנפגע באופן ישיר.
מצב מסוכן
מצב העלול לגרום או להביא לתאונה הקשורה בגורם מכני.
דוגמא: עבודה עם חומר מסוכן, או חשמל, שימוש בכלי לא מתאים/לא תקין כתוצאה מליקוי סמוי בייצור וכו'.
פעולה או מחדל העלולים להביא לתאונה הקשורים בגורם האנושי.
דוגמא: פעולה רשלנית, מחדל הנובע מחוסר ידע, חוסר אחריות, מצבי לחץ פסיכולוגים, יחסי עבודה גרועים וכו'.

 

3. שרשרת אירועים המובילים לתאונה ועקרון הדומינו (Heinrich)
1) ליקוי או משגה הנובעים מפגם תורשתי.
2) ליקוי בהתנהגות האדם (חינוך, הרגלים, מנטליות).
3) הסיבה הישירה לתאונה: מצב מסוכן/פעולה מסוכנת.
4) התאונה (האירוע עצמו).
5) חבלה בגוף, ברכוש, או בשניהם.

 
4. תיאוריות העוסקות בתאונה
 במרוצת השנים התפתחו תיאוריות רבות  העוסקות בתאונות. בין החשובות שבהן
 
ניתן למנות את:
1) "עיקרון הדומינו" של Heinrich.
2) "הגורם האנושי" של Jones.
3) "מועדות"/"עלילות" לתאונה של Kerr.
4) "הגישה הסוציולוגית" של Keenan.
5) "הגישה הארגונומית"
6) "מודלים מערכתיים-אדם מערכת" ובה מספר מודלים:
   (1) המודל של Surry
   (2) "מודל עודף המידע" של  Seratch
   (3) "המודל הצרפתי" של Monteau

 
5. "עקרון הדומינו"
עם הוצאת קוביית הדומינו מס' 3, גם אם מס' 2 נופלת, מס' 4 תישאר עומדת. כלומר: התאונה לא תתרחש. המשמעות שבדרך כלל ניתן ועדיף לפעול למניעת התאונה ברמת הטיפול במצב המסוכן או הפעולה המסוכנת.
 
מאידך, הבעייתיות שבשרשרת האירועים נובעת מכך שתאונה למרות היותה התרחשות על פני מימד זמן, לא ברור  מתי התחילה סדרת האירועים אשר הסתיימה בפגיעה.  
כדוגמה לבעייתיות: מהיכן מתחילה הבעיה של העובד שנפגע ממכונה? האם הבעיה בתכנון לקוי של המכונה?... הנובע מבורות המתכנן, או מתחזוקה הלקויה וכן הלאה.

 

 

 
     
 
6. הגורם האנושי (Jones 1972)
הגורם הדומיננטי במניעת תאונות הוא יכולת האדם להגיב נכון לשינויים והפרעות בסביבה תוך:
1) מודעות לסכנה.
2) זיהוי מקור הסכנה
3) מוכנות לתגובה ומאמץ לסילוק הסכנה
   (1) לחץ פסיכולוגי ואקלים פסיכולוגי שלילי מקטינים את הערנות לסיכונים וגורמים להתנהגות לא בטיחותית של עובדים  (Kerr 1950).
   (2) מחקר מאוחר יותר  (Denton 1979)  מציע להכיר במשתנים פסיכולוגיים כגורמים העיקריים לתאונות.
4) אחריות הגורם האנושי (עובד או מנהל)
ברמה הפילוסופית של תורת הבטיחות - המסתמכת על תיאוריות ומחקרים רבים הנזכרים לעיל ואחרים, מקובלת ההנחה שהגורם האנושי אחראי ל90%- ואולי אף ל-100% של התאונות וגורמיהן.
 
התפיסה מוסברת בכך שבנקודת ההתחלה של כל עבודה או תהליך עומד האדם שצריך לבצע פעולות לייצור מוצר\שרות חדש, קובע צרכים ויעדים לייצור, מתכנן עבורם שיטות ותהליכי עבודה, כותב חוקים, תקנות, נהלים או הוראות הפעלה.
 
הוא כמובן גם האחראי לתכנון הכלי, המכונה או המתקן והוא האחראי להתקנתו, הפעלתו, תחזוקתו או תיקונו של כל גורם מכני (חומר או ציוד) המעורב בעבודה.

7. "מודעות"/"עלילות" לתאונה (Kerr 1957)
גישה שהייתה מקובלת במחצית המאה הנוכחית אך כיום נחשבת לבלתי מספקת. הגישה המניחה שקיימים אנשים "מועדים לפורענות" נמצאה בלתי מספקת מאחר ואינה מתייחסת לגורמים נוספים פרט לאדם.
8. גישה סוציולוגית (Keenan 1951)
מניחה שב-50% מהתאונות מעורבים תנאים חברתיים ואירגוניים לקויים.

 

9. הגישה הארגונומית
האדם וסביבתו נתפסים כמערכת מורכבת, רב-תחומית, הדורשת תכנון מקצועי של יחסי אדם - מכונה/ כלי/ סביבה לצורך פעילות בטיחותית.

 

10. מודלים מערכתיים - אדם מערכת
המודלים המערכתיים שמים דגש על עיבוד המידע.

11. מודל Scratch
תאונה מתרחשת כתוצאה מטיפול חסר או שגוי, הנובע מעודף הקיים בסביבה או מוזרם אליה, העובד אינו מסוגל להשתלט עליו.
 
12. מודל Surry
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. המודל הצרפתי Monteau
 
תאונה היא כשל אחד מ-4 גורמים המעורבים בעבודה: אדם, תפקיד (מטלה), ציוד (כולל חומרים) וסביבה. 
על פי ניתוח של התיאוריות  והמודלים שהוזכרו לעיל ועל-פי מודלים מורכבים של מערכות בטיחות כגון ה-Safety Systems שפותחו בתעשיות הכימיה והגרעין משנות ה60- ואילך.
ניתן להראות שמניעת תאונות מחייבת ניתוח סיכונים בדרכים אנליטיות המאפשרות, בין שאר, זיהוי והערכת סיכונים מאפיינים וספציפיים ובחירת שיטות ואמצעי מניעה.
 
וזאת גם, או בעיקר, לפי קבוצות סיכונים כגון: סיכונים כימיים, סיכונים פיסיקאליים, סיכונים מכניים, ולמעשה גם שאר קבוצות הסיכונים הידועות.

14. מודל 5M

דומינו ימין.png
דומינו 2.png
12.png
14.png
אולי יעניין אותך גם...