הנחיות התו הסגול לעורכי מבדקים במוסדות חינוך

hatav-hasagol(1).jpg


א. הנחיות חוזר מנכ"ל - ניהול שגרת הבטיחות בבית הספר עח/ 8 ניסן התשע"ח אפריל 2018
מחייבות בדיקה שנתית של בתי ספר וגני ילדים: הנחיות חוזר מנכ"ל מדגישות כי הרשות המקומית/הבעלות מחויבת לקיים אחת לשנה מבדק בטיחות במוסדות חינוך אשר בתחום אחריותה.


ב. דגשים לתקופת הקורונה:
1) לאור אירועי החירום בתקופת הקורונה שעוברים על מדינת ישראל, ישנה הערכה כי במהלך הקיץ יהיו מוסדות חינוך רבים בפעילות של קייטנות ופעילויות של החופש הגדול.

לפיכך, יש להתארגן מוקדם ככל האפשר לביצוע הבדיקות, וטיפול בליקויים והמפגעים
בשטח.

 

2) בהיערכות לקראת פתיחת השנה ברשות המקומית יש לתת תשומת לב רבה במעקב
ובקרה על סיום בנייה של מוסדות חינוך חדשים ושיפוצים שמבוצעים במוסדות.


3) קב"ט מוסדות חינוך ברשות המקומית יעקוב אחר ניהול "אישורי המוכנות" בתוכנית עבודה מסודרת. במידה וישנן בעיות אשר נוצרות כתוצאה מתקופת הקורונה, יש למצוא פתרונות אפשריים לאור מצב החירום. במקרה הצורך, ניתן לפנות לממונה על הבטיחות במחוז ולמנהל אגף בטיחות ארצי להתייעצות בדילמות בתחום זה.


4) במסגרת מפגשים של מנהלים ומנהלות גן יש להדגיש את הדיווח על תאונות והפקת לקחים בעקבות אירועים אלו.
 

5) יש להדגיש לרכז הביטחון הבטיחות והחירום את הדיווח על מפגעי בטיחות למוקד הרשותי במהלך השנה והמעקב לתיקונם.