בטיחות 4.jpg
הנחיות התו הסגול לאתרי בניה
hatav-hasagol(1).jpg
אתר בנייה.jpg

אתרי בניה אשר יקיימו את התנאים המפורטים כאן, יהיו רשאים להמשיך בפעילותם וכן לבצע פעילות במבנים בשלבים מתקדמים (לאחר התקנתם של 70% מהחלונות והדלתות).


1. על הקבלן למנות בכתב "ממונה קורונה" שישמש גורם אחראי מטעמו, אשר יופקד על יישום הנחיות אלה בכל אתר בנייה, לרבות ביצוע מעקב ובקרה יומיומיים אחר קיומן.


2. מנהלי עבודה ינהלו תיעוד של כלל העובדים באתר בכל יום כחלק מיומן העבודה, ובכלל זה יתועדו מספרי הטלפונים הניידים של העובדים, כתובות מקומות הלינה שלהם ושמות השותפים שלהם לחדר, במקרה של לינה משותפת.


3. הסעות אל ומאתר הבנייה יתבצעו בהתאם לנוהל ההסעות המתפרסם באתר משרד הבריאות.


4. ברחבי האתר יופיע שילוט המתזכר את העקרונות השונים המופיעים במסמך זה.
שילוט זה יופיע לכל הפחות בכניסה לאתר, במעליות, בסמוך לאזור בו אוכלים וליד מבני השירותים. השילוט יופיע בשפות הרלוונטיות לעובדים הפעילים באתר באותה תקופה. לכל עובד יופצו נהלים אלה באמצעים דיגיטליים או פיזיים בשפת אמו (ערבית, סינית וכו').


5. בטרם כניסה למקום העבודה – הקבלן או מי מטעמו, ישאל את העובדים את השאלות האלה:
א. האם אתה משתעל?
ב. האם חום גופך הוא 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
ג. האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?


6. לא תותר כניסה לאתר למי שהשיב בחיוב על אחת או יותר מהשאלות בסעיף מספר 5 ,למעט עובד שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני, כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.


7. הקבלן או מי מטעמו יבצע מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים לאתר הבניה. בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.


8. תידרש הצהרת בריאות מאת כל עובד בתחילת כל יום, אישור זה יכול להיכתב בעט ועל דף ובתנאי שכל עובד ישתמש בעט משלו. לחלופין, ניתן להצהיר הצהרת בריאות באמצעים דיגיטליים (למשל, אישור באמצעות מסרון).


9. ככלל, יש להימנע מכניסתם של עובדים הנמצאים בקבוצות סיכון – מבוגרים מגיל 60 ומעלה ובעלי מחלות נשימה, אלא אם כן מדובר בעובדים חיוניים אשר היעדרותם מהאתר תפגע באופן חמור בפעילות האתר.


10. במסגרת תדריך הבטיחות היומי יוצגו עיקרי מסמך זה בפני העובדים באמצעים הדיגיטליים או הפיזיים שהוזכרו בסעיף מספר 4 בשפת אימם ויחודדו הנהלים בהתאם לאופי העבודה המצופה מהעובדים באתר. תדריכים יתקיימו, ככל הניתן, במרחבים פתוחים ובכל מקרה תוך שמירה על מרחק של שני מטרים בין עובד
אחד לשני.


11. יש להשתמש במסכות או נישמיות ברחבי האתר, למעט במקרים שבהם העובד נמצא בתוך כלי העבודה לבדו.


12. כפפות עבודה הינן חלק מציוד המגן האישי ובתקופה זו קיים צורך בדגש מיוחד על חשיבות השימוש בהן. כמו כן, מודגשת החשיבות בשטיפה תכופה של הידיים) בעיקר לפני ואחרי שימוש בשירותים או אכילה( והימנעות ממגע של הידיים בפנים במהלך השהות באתר. במקרה שבו ישנו צורך בביצוע פעולות המחייבות מגע בין עובדים יש לקיים מגע זה תוך שימוש בכפפות אשר יזרקו או יחוטאו בסוף
השימוש.


13. יוקמו עמדות שטיפת ידיים רבות ככל הניתן ובכל אחת מהן יסופק סבון נוזלי וכן מגבות נייר. יש למקם לפחות עמדה אחת בסמיכות לאזור בו מתקיימות ארוחות והפסקות אוכל, בנוסף לעמדות הקיימות באזור השירותים. אין לעשות שימוש במגבת רב פעמית.


14. יש לקיים הפסקות אוכל וארוחות בנפרד ולא בקבוצות תוך שמירה על מרחק שני מטרים בין אדם לאדם. יש להעדיף שימוש בכלי אוכל חד פעמיים במידת האפשר ואין לעשות שימוש בכלי הגשה או כלי אוכל מרכזיים.


15. השימוש במעלית יוגבל לשני עובדים בלבד בו זמנית (לא כולל העובד האחראי להפעלת המעלית במעליות העובדים). במעליות משא ומעליות חיצוניות יתאפשר שימוש של עד ארבעה עובדים ובתנאי שנשמרים תנאי המרחק בין העובדים.


16. יש לשאוף לצייד את העובדים בכלי עבודה אישיים ככל הניתן. אם אין אפשרות לכך יחוטא הציוד לפני העברתו לשימוש עובד אחר.


17. תאי השירותים יחוטאו לפחות פעמיים ביום באמצעות חומר על בסיס אלכוהול בריכוז של לפחות %70 ,או באמצעות תמיסת כלור (hypochlorite Sodium. 0.1%)


18. בשלבי הגמר, בהם כבר מותקנים מעל %70 מהדלתות והחלונות במבנה, תותר עבודה בו זמנית של שני פועלים לכל היותר, בחדר בגודל של עד 10 מ"ר.
בחללים שמעל לגודל זה תתאפשר פעילות של מספר גדול יותר של עובדים ובתנאי שיישמרו תנאי הריחוק החברתי הנדרשים.


19. קבלן המעסיק פועלים פלסטינים ידאג להלין את הפועלים הפלסטינים על פי ההנחיות עליהן התחייב במסגרת כתב התחייבות המעסיק.

*המידע לקוח מאתר www.gov.il
 

אולי יעניין אותך גם...

המודל פותח במקור על ידי חיל הים של ארה"ב ואומץ על ידי חיל האוויר הישראלי לצורך ניתוח תאונות.
המודל עוסק בניתוח תאונות עפ"י חמישה גורמי כשל אפשריים, אז איך מונעים תאונות עתידיות?

sand-2262662_640.jpg