קריאת שרטוטים טכניים בתעשייה
מטרות הקורס
הלימודים מתקיימים תוך הבנה מוקדמת של צרכי העסק, ובהתאם לכך תותאם תוכנית לימודים ייעודית.
במסגרת הלימודים, נקנה לעובדים ידע בסיסי לגבי שרטוטים מסוגים שונים על מרכיביהם ומטרותיהם, כדי לאפשר לבעלי מקצוע לייצר ולהרכיב חלקים מבלי שיזדקקו לתאור נוסף של המוצר המבוקש. 
קהל יעד
עובדים המעוניינים לשפר את יכולתם בהבנת הדרישות בשרטוטים טכניים.
נושאי לימוד
 • יסודות שרטוט טכני
 • סוגי שרטוטים
 • שיטות ותקנים להטלה
 • זיהוי היטלים ושיטת הטלה
 • המטרות בביצוע חתך
 • סוגי חתכים
 • מתן מידות מסוגים שונים
 • סוגי סבולות
 • אפיצות לפי ISO
 • סוגי תבריגים, תקנים ושיטות
 • מבנה פני השטח וטיב שטח ושיטות מדידה
 • שרטוט חלקי מכונה
 • תרגילים בשרטוט - חתכים, היטלים וכו'

מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל סיבה שהיא
קורסים נוספים שאולי יעניינו אותך
כיול כלי מדידה מכנים ופיסיקליים
Fotolia_139623630_Subscription_Monthly_M
bulb.png