הדרכת נאמן בטיחות
ממונה בטיחות.jpg
מטרות הדרכת נאמן בטיחות
הלימודים מתקיימים תוך הבנה מוקדמת של צרכי העסק, ובהתאם לכך תותאם תוכנית לימודים ייעודית.
במסגרת הלימודים, העובדים יעברו הכשרה אשר תאפשר להם
למלא תפקיד נאמן בטיחות כמוגדר בחוק. במסגרת התפקיד יוכלו להשתתף בישיבות וועדת הבטיחות, לברר את תנאי הבטיחות והגיהות במפעל ולפעול לשיפורם, להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגיהות ולהילוות למפקח עבודה בביקורו במפעל.
קהל יעד
• מנהלים / עובדים שנבחרו לשמש כנאמני בטיחות
• חברי ועדת בטיחות
נושאי לימוד
 • מושגים, חוקים ופקודות בבטיחות
 • בעלי תפקידים בבטיחות ובארגון
 • עקרונות תכנית לניהול הבטיחות
 • ניהול סיכונים וסקר מפגעים
 • גורמי תאונות והגורם האנושי
 • גיהות תעסוקתית
 • כלים טעוני בדיקה
 • סיכוני אש וחשמל
 • חומ"ס
 • עקרונות הגנת מכונות
 • עבודה בגובה, משטחי עבודה, אמצעים למניעת נפילה מגובה
 • ציוד מגן אישי
 
מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל סיבה שהיא
 
* הקורסים וימי עיון יתקיימו תחת ההנחיות והמגבלות של משרד הבריאות והתו הסגול ובהתאם גם צפויים להיות שינויים בלי הודעה מוקדמת.